Bérlési feltételek

 • A honlapon található árak ÁFA-t nem tartalmaznak.
 • Minden autó esetében a napi kilométer limit 200 km, ezen felül kilométerenként 30 Ft+ÁFA felárat számolunk fel. Amennyiben olyan útszakaszt használ, ami útdíj köteles, az útdíj befizetését igazoló dokumentumot kérjük irodánkban leadni.
 • A nyitva tartási időn túli gépjármű felvételt, vagy leadást 3.000,- Ft költség terheli.
 •  30 napon túli bérlésnél minden esetben egyedi bérleti díjat és egyedi km limitet kalkulálunk.
 •  Autóinkat tisztán adjuk át, a bérleti idő befejeztével ugyanígy kérjük visszahozni, ellenkező esetben külső takarítás 3.000,- Ft+ÁFA, belső takarítás 5.000,-Ft +ÁFA, kárpit tisztítás 20.000,-Ft+ÁFA takarítási díjat számítunk fel, attól függően hogy milyen takarítás szükséges. Az autóban dohányozni tilos, ellenkező esetben a Bérlő 10.000,- Ft díjat köteles fizetni.
 • Minden újonnan megkezdett 24 óra újabb egész napnak számít, és ennek megfelelően kerül számlázásra. Az ettől való eltérés kizárólag különleges vagy előre egyeztetett bérleti periódus esetén lehetséges.
 • A gépkocsik minden szükséges hatósági engedéllyel rendelkeznek a forgalomban tartáshoz.
 • Lopáskár esetén kérjük haladéktalanul értesítsen bennünket, és az egyeztetés alapján megtenni a feljelentést a rendőrségen. Továbbá a rendőrségi jegyzőkönyvet, a bérautó eredeti kulcsát, valamint forgalmi engedélyét kérjük visszahozni.
 • Mindennemű baleset vagy káresemény esetén kérjük azonnal és közvetlenül értesítsen bennünket. Baleset esetén kötelező a baleseti kárbejelentő lap kitöltése és rendőrségi jegyzőkönyv felvétele.
 • Szükség esetén csereautót biztosítunk.
 • Autóink üzemanyag szintjét átadáskor rögzítjük, melyet a bérlet leteltével ugyanilyen szintre visszatöltve kérjük leadni.
 • A nyitva tartási időn túli gépjármű felvételt, vagy leadást 2.500,- Ft költség terheli.

S Z Ü K S É G E S O K M Á N Y O K
MAGÁNSZEMÉLYEKNÉL:

 • személyi igazolvány
 • lakcímkártya
 • legalább egy éves jogosítvány
 • betöltött 21. életév
 • kaució
 • CÉGEKNÉL:
 • a sofőr adatai (személyi, lakcímkártya, jogosítvány, útlevél)
 • max. 30 napos cégkivonat
 • bélyegző
 • aláírási címpéldány
 • meghatalmazás, ha a bérlő nem aláíró a cégben
 • ügyvezető igazgató, mint kezes a magánszemélyeknél megtalálható adatokkal
 •  kaució

Számlaszám:

Szabó Viktor

10403136-50526885-66881002